Web Clap by FC2

Jelphyr View my profile

แอบตามกระแสเงียบๆ... 
ที่บอกว่าเงียบๆนี่คือไม่ได้เอาไปแปะใจเพจต้นทาง (เขินอย่างประหลาด) แต่ไล่โพสท์ตาม sns ตัวเองไปทั่วแล้ว (ฮา) < เงียบตรงไหนกัน
 
 
 
อื่อ... ดูแล้วไม่กล้ากลับไปดูเอนทรี่เมื่อตอนบิกินี่ฟีเวอร์ครั้งกระโน้นที่เข้าร่วมเลยทีเดียว =v=;  
 
 
---
 
เพิ่มเติม...
 
 
เจ - เจล - เจลเฟอร์

ห๊ะ... เพิ่งมารู้สึกตัวว่าเวลานุ่งผ้าแล้วพับขมวดผ้านี่เขาจะม้วนออกกันไม่ใช่ม้วนเข้า *ช้าไปแล้ว*

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรวาดตอนง่วง=v=;;;; (แต่ถ้าไม่ง่วง ไฟวาดก็ไม่ค่อยมาเนอะ)
 
*จรลีไปนอน